100%
GOTLÄNDSKT KÖTT

Vårt projekt Klimatsmartare kött

Gotland och Sverige har världens duktigaste bönder när det kommer till låg klimatpåverkan och bra djuruppfödning. Vår uppfödning producerar kött som både är det bästa klimatvalet jämfört med andra länder, och bidrar till fler miljömål. Omställningen till förnybar energi pågår i hela kedjan; idag har flera av våra leverantörer solceller på ladugårdstaken och en del lantbrukare tankar sina arbetsmaskiner med förnybara drivmedel som HVO och RME.

Vi går steg för steg i rätt riktning för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi slaktar, styckar och paketerar bland annat ”Smak av Gotland” i vårt eget slakteri och där ställde vi redan år 2018 om från olja till biogas. Vårt slakteri har med omställningen ersatt ca 400 000 liter olja med biogas som är producerad av bl.a. restprodukter från vår verksamhet. Biogasen produceras ca 7 km från vår anläggning och levereras via ledning direkt till oss.

Vi har påbörjat vår resa för att minska klimatutsläppen men det finns fortfarande saker kvar att göra för att minska utsläppen från köttproduktionen ytterligare. Om du vill vara med oss och våra fantastiska leverantörer på vår resa kan du hjälpa till genom att äta kött från Smak av Gotland.

Mer resurssmart

Gotland har goda förutsättningar för att föda upp och producera kött. På halva åkerarealen odlas det olika gräs- och örtarter för att producera grovfoder till nötkreatur och lamm. Vi har också stor tillgång till naturbetesmark och ängsmark där djuren kan beta. På Gotland har vi plats för fler djur. Det mesta djuren äter kommer från gräs och spannmål från ön. Vi har alltså förutsättningar att producera större delen av djurfodret lokalt på Gotland. Vi är emellertid fortfarande beroende av vissa foderkomponenter som köps in till ön. För att minska transporter och utsläpp globalt är det viktigt att djuren får foder som produceras i Sverige.

Våra geografiska förutsättningar på Gotland ger närhet i avstånd och kontakt med våra leverantörer, detta resulterar i korta transporter från våra gårdar till vår anläggning i Visby. Vi slaktar endast djur som är uppfödda på Gotland. På Gotlands Slagteri arbetar vi hela tiden för att djuren ska få bästa möjliga omhändertagande. Vår personal som hanterar levande djur har relevant kompetens för sina arbetsuppgifter, vilket sker via anpassad utbildning. Då vi slaktar djuren är alltid Livsmedelsverkets veterinärer på plats för att kontrollera djurens allmäntillstånd.