100%
GOTLÄNDSKT KÖTT

Nyttor från köttproduktionen

När vi ser på helheten av vår verksamhet framkommer flera positiva nyttor av köttproduktionen på Gotland som vi vill utveckla:

  • Produktion av biogas till vår verksamhet samt kollektivtrafik och privata bilägare skapar ett cirkulärt energisystem
  • Den lokala matproduktionen är en nationell säkerhetsfråga
  • Vår gotländska köttproduktion har en lägre klimatbelastande effekt jämfört med många andra regioners köttproduktion. Dvs svenskkött har lägre klimatpåverkan jämfört med importerat
  • Våra leverantörers markanvändning som ger kolinlagring och biologisk mångfald
  • Den gotländska köttproduktionen bidrar till den lokala ekonomin och kulturella värden
  • På Gotland har vi förutsättningar att bli än mer resurssmarta i vår markanvändning