100%
GOTLÄNDSKT KÖTT

Kött av hög kvalitet från Gotlands ört- och kalkrika marker

På den vackra ön i Östersjön med flest soltimmar i Sverige, en unik flora och stora naturbetesmarker finns våra över 400 uppfödare av nöt, gris och lamm. Tillsammans med dessa engagerade djurbönder jobbar vi för att erbjuda ett riktigt välsmakande och mört kött under varumärket Smak av Gotland.

För att säkra kvaliteten på köttet har vi en egen modern anläggning för livsmedelsproduktion på ön, Protos Gotland. Det gör att vi har full kontroll på förädlingskedjan hela vägen från mark till tallrik, d.v.s. korta djurtransporter, korrekt utförd slakt, hantverksmässig styckning, mörning och förpackning.