100%
GOTLÄNDSKT KÖTT

För att minimera vår klimatpåverkan

Protos arbetar hårt för att reducera vår energi- och vattenförbrukning och vårt klimatavtryck. Vi jobbar kontinuerligt med att:

  • Minska våra utsläpp av växthusgaser
  • Bidra till ökad mångfald i vår natur
  • Öka vår produktionseffektivitet
  • Sträva efter energieffektiviet i alla led

Fossilfria transporter

Våra transporter är fossilfria tack vare tjänsten CarbonLoop från Energifabriken. Läs mer om den här.

Klimatsmartare kött – vad har vi gjort?

För att säkerställa kompentens och genomförandet har vi samarbetat med bl.a. miljökonsultorganisationer som 2050 Consulting och RISE. Vi hade också en styrgrupp i projektet med representanter från SLU, Lantmännen, Energifabriken och LRF.

Gårdarna

Vi har tillsammans med 2050 Consulting kartlagt utsläpp som är kopplade till köttproduktionen. Insamlad data speglar ett ”normalt” år i produktionen. För att få ännu bättre översikt vill vi samla in data från fler gårdar. Syftet med detta är att få mer representativt värde för Gotland i genomsnitt och beräkna reell effekt av åtgärder. Åtgärderna är bland annat:

  • Förändring av bränsleanvändning
  • Förändrad markanvändning, val av grödor & tillförsel av organiskt material
  • Optimera användningen av insatsvaror
  • Förändrade foderstater